Infrastruktúra adatok

Infrastruktúra és a közműhálózat jellemzői

 

Vízellátás

Kiépítettség 99 %

Lakossági bekötöttség 99%

Hálózat hossza 42 km

 

Csatornázás

Kiépítettség belterületen 100 %, Makkosmária és Nagyszénászug területére a hálózat kiépítésének tervei elkészültek

Lakossági bekötöttség 80 %

Hálózat hossza 46,8 km

 

Gázellátás

Kiépítettség belterületen 100%, külterületen 30%

Lakossági bekötöttség 85%

Hálózat hossza 55 km

 

Villamosenergia ellátás

Kiépítettség 100%

Lakossági bekötöttség 100%

Hálózat hossza 155 km

 

Csapadékvíz elvezetés

Kiépítettség 15%

Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés 9 km

Nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés 8,6 km

 

Telefon-hálózat

Kiépítettség 100%

Lakossági bekötöttség 98%

Hálózat hossza 236 km

 

Kábel TV-hálózat

Kiépítettség 80%

Lakossági bekötöttség 75%

Hálózat hossza 150 km

 

Kommunális szilárd hulladék szállítás

Lakossági ellátottság 100 %

Megosztom a cikket