Metodista Egyház

Budakeszi Metodista Gyülekezet története

„A Budakeszi gyülekezet indulását elsősorban  1998 tavaszán a Márta Mária Otthonba költöző idős metodista testvérek jelenléte tette lehetővé. Ekkor először  hetente egyszer /hétfőn / tartottunk bibliaórákat. Ez a gyakorlat a lelkészcsalád Budakeszire költözése után is folytatódott, hiszen 1999 júniusáig, egy éven keresztül a Dombóvári körzetet is innen láttuk el. És ebben az évben vasárnap este tartottunk Istentiszteleteket Budakeszin.

2000 elején fogalmazódott meg az igény a vasárnap délelőtti Istentiszteletek tartására. És ez év őszén indult el az önálló gyülekezet szervezése. Az alakuló Istentiszteletet   2001 szeptemberében történt a helyi és környező saját és testvér egyházbeli lelkészek, gyülekezeti képviselők jelenlétében.

A 2002-es Évi Konferencia elfogadta jelentkezésünket, s most az a feladatunk, hogy kis gyülekezetünk szervezeti alapjait is felépítsük. Így a 2003-as Évi Konferencián önálló körzetként jelenhetünk meg.

Gyülekezetünk tagjai nem egyszerű kihívásban élnek itt az otthonban. Minden percük vizsgáló szemek előtt zajlik, s gyakran hangzik a megjegyzés, a kérdés: „Ilyenek a hívők?”

Bizony sokszor van okunk a bűnbánatra is, de öröm a szolgálat a testvéreink számára. Ilyen pl. az önszerveződő  reggeli áhítat, mibe örvendetesen más vallású testvéreket is bevonnak. A közös szolgálat, az elhangzó Ige, egymást tanító szavak, az imádság  igazi testvéri közösséget teremt.
A gyülekezet missziói lendületét szeretnénk megtalálni.

Feladataink:

  • a közösség építése, belső szerkezet kialakítása, képviselő, adminisztráció, Gyülekezeti elöljáró (k) választása, stb.
  • kizárólagos gyülekezeti helység kialakítása, melyet az idősek is meg tudnak közelíteni.

Nagyon fontos a gyülekezet léte szempontjából a megfelelő szintű kizárólagos használatú gyülekezeti helyiségek kialakítása. Jelenleg ilyen épületünk nincs. Tágabb lakó környezetünkből is többen várják ennek kialakulását. Misszió szempontból ez létfontosságú.

2007 májusától a gyülekezetnek saját átmeneti otthona  (imaterem, hitoktató terem) van, 2009-ben megkezdődött a templom építése.

 

Kik a metodisták?

A metodista egyház a 18. században jött létre az anglikán egyházon belüli vallási-megújulási mozgalomként. A szegények és elesettek felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolida ritás és felelősségvállalás gondolatát. A metodista mozgalom csak vezetője, John Wesley h alála u tán (1791), a körülmények kényszerítő hatására vált ki az anglikán egyházból. Ma 108 országban mintegy 70 millió metodista él.

Magyarországon 1898 óta van jelen a metodista egyház, az első metodista prédikátor (Robert Möller) Ausztriából érkezett a soknemzetiségű Bácska német közösségeinek meghívására. A fővárosban 19 05-ben indult meg a metodista misszió (Otto Melle). A Budapesten születő gyülekezet a Trianon utáni Magyarország egyetlen metodista közössége maradt. A két világháború utáni ébredések során azonban az egyház szolgálata országosan kiterjedt, így napjainkra a 15 metodista lelkipásztor 11 körzetben mintegy 40 gyülekezeti helyen láthat el rendszeres szolgálatot.
A metodisták a tanítás és a hitélet egyedüli zsinórmértékéül a Szentírást ismerik el. Más keresztyén egyházakkal és felekezetekkel egyetértésben vallják, hogy az üdvösségre jutáshoz egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatának elfogadása szükséges. A keresztség, úrvacsora, ünnepnapok, étkezések és gyülekezeti szokások tekintetében a más felekezetű közösségek szokásait a keresztyén szabadság jegyében tiszteletben tartja. Hiszi, hogy egyetlen egyház vagy felekezet sem léphet föl az egyedül üdvözítő közösség igényével.

 

Elérhetőségek

Szuhánszky Gábor lelkész

Cím: 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 2.

Telefonszám: 0623/451-570

Emailcím: szuhanszky.gabor@metodista.hu

Honlap itt.

Megosztom a cikket