Környezetvédelemmel, épített környezet védelmével kapcsolatos rendeletek

A helyi állattartás szabályai, állattartási hely kialakításáról szóló rendelet 5/2019 (IV.1.)

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet módosítása 4/2019. (III. 1.)

A Makkosmáriai Kegytemplom helyi védetté nyilvánításáról szóló rendelet 14/2001. (IV. 17.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet 14/2002. (IV. 8.)

A helyi állattartásáról szóló rendelet 28/2006. (VIII. 1.)

A zöldterületek és zöldfelületek védelméről és használatáról, valamint a fás szárú növények védelméről szóló rendelet 25/2015. (VIII.05.)

A helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendelet 3/2008. (II. 13.)

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet 23/2016. (VIII.02.)

Budakeszi Város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló rendelet  5/2005 (III. 11.)

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet 29/2008. (VI. 19) 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló rendelet 11/2011 (III. 24.) 

A talajterhelési díjról szóló rendelet 3/2012. (II. 20.)

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet 30/2011. (VI. 01.) 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet 5/2013. (III. 06.) 

 

 

Megosztom a cikket