Környezetvédelemmel, épített környezet védelmével kapcsolatos rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
14/2001. (IV.17.) önkormányzati rendelet a Makkosmáriai Kegytemplom helyi védetté nyilvánításáról 14/2001. (IV. 17.) ör. 19/2001. (IV. 27.) ör.
5/2005. (III.11.) önkormányzati rendelet Budakeszi Város Hulladékgazdálkodási Tervéről 5/2005. (III.11.) ör. 54/2008. (XII. 17.) ör.
3/2008. (II.13.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról 3/2008. (II. 13.) ör. 10/2008. (IV.9.) ör.
  26/2012. (V.4.) ör.
    27/2012. (V.4.) ör.
    34/2012. (VI.12.) ör.
  11/2015. (V.7.) ör.
38/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről 38/2009. (XII.16.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (III. 24.), 59/2008. (XII.17.), 18/2008. (IV. 1.), 52/2006. (XII. 29.), 21/2004. (IV.1.), 30/2001. (IX.1.), 48/2000. (XII. 29.), 18/1999. (VII. 1.), 12/1998. (IV. 7.), 42/1996. (XII.30.) és 14/1996. (III. 7.) önkormányzati rendelete.

9/2011. (II.22.) ör.
  19/2013. (VII.4.) ör.
    22/2014. (VIII.8.) ör.
  10/2015. (V.7.) ör.
    25/2019. (X.11.) ör.
11/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet ahelyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról   11/2011. (III. 24.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a belterületi közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 43/1996. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.

27/2012. (V.4.) ör.
34/2012. (VI.12.) ör.
    36/2013.(XI.19.) ör.
    34/2015. (XI.3.) ör.

10/2021. (V.27.) ör. 

30/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 30/2011. (VI.1.) ör. 12/2012. (III.13.) ör.
    27/2012. (V.4.) ör.
    34/2012. (VI.12.) ör.
    37/2013. (XI.19.) ör.
    36/2013.(XI.19.) ör.
3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

3/2012. (II.20.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjakról szóló 42/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete.

38/2015. (XII.18.) ör.
  22/2018. (VII.31.) ör.
5/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól 5/2013. (III.6.) ör.
25/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelet
a zöldterületek és zöldfelületek védelméről és használatáról, valamint a fás szárú növények védelméről  
25/2015. (VIII.5.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 36/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendelete.

31/2015. (X.5.) ör.
    9/2018. (II.26.) ör.

5/2021. (I.28.) ör.

 

23/2016. (VIII.2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 23/2016. (VIII.2.)

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.)önkormányzati rendelete.

5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet a helyi állattartás szabályai, állattartási hely kialakításáról 5/2019. (IV.1.)

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 28/2006. (VIII.1.) önkormányzati rendelete.

23/2020. (VIIl.03.) önkormányzati rendelet Budakeszi helyi jelentőségű védett természeti területeiről
Megosztom a cikket