választások

Határozatok, hirdetmények

Megosztom a cikket

Tudnivalók fogyatékossággal élők számára

Itt tekintheti meg a fogyatékossággal élők számára készített könnyített tájékoztatót és a szavazati jog gyakorlásához nyújtott segítséggel kapcsolatos fontos információkat

 

 


 

A könnyített tájékoztatót downloaditt töltheti le.download

Könnyített 1 oldal

Könnyített 2 oldal

 


 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár a szavazati joga gyakorlásához az alábbi segítségnyújtást veheti igénybe:

 

1) Vak vagy gyengénlátó választópolgár:

2016. szeptember 23-án 16.00 óráig Braille-írással ellátott szavazósablont igényelhet, illetve;

2016. szeptember 30-án 16.00 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését, illetve akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás lehetőségét kérheti.


2) Mozgásában korlátozott választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás lehetőségét kérheti.


A kérelmeket a következő módokon lehet benyújtani:


1) Online a Nemzeti Választási Iroda downloadhonlapjándownload keresztül.


2) Postai úton a kérelmet downloadletöltvedownload, adatokkal kitöltve, aláírva, majd a Helyi Választási Bizottságnak címezve a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre feladva.


3) Személyesen ügyfélfogadási időben a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban.

 

Kérjük, a kérelem postai úton történő benyújtásakor legyen figyelemmel arra, hogy a küldeménynek a Helyi Választási Irodához a fent megjelölt benyújtási határidőig meg kell érkeznie.

 

A mozgóurna igénylésével kapcsolatos fontos tudnivalókat downloaditt tekintheti meg.download

 

 


 

Vissza a lap tetejére

Megosztom a cikket

GYIK

Itt tekintheti meg a népszavazással kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket és az arra adott válaszokat.

(Az eredeti dokumentum elérhető a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.)

 


 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók

– Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?
– Ki nyújtotta be a népszavazási kérdést?
– Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?
– Ki szavazhat az országos népszavazáson?
– Mennyibe kerül a népszavazás megszervezése?

Tudnivalók a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára

– Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?
– Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?
– Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?
– Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
– Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?
– Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de külföldön szeretnének szavazni?
– A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak vagy csak a – külképviseleteken?
– Mikor van a külképviseleti szavazás?
– Milyen sajátosságai vannak a külképviseleti szavazásnak?
– A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?
– Kiadják-e a pártoknak a személyes adataimat?

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők (külhoni magyarok) szavazása

– Részt vehetnek-e a külhoni (határon túli) magyarok a népszavazáson?
– Kell-e újra regisztrálnia annak a külhoni magyarnak, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt (vagy azóta) már regisztrált?
– Meddig kérheti a választási regisztrációt az, aki még nem regisztrált?
– Hogyan lehet kérni a választási regisztrációt?
– Milyen esetben lehet kérni a választási regisztrációt?
– Hányan regisztráltak már a választásokra, és mit lehet róluk tudni?
– Jelenleg külföldön élek, nincs magyarországi lakcímem, de a választások előtt Magyarországra költözöm. Kell-e most regisztrálnom vagy automatikusan felkerülök a névjegyzékbe?
– A határon túli magyar állampolgárok száma beleszámít a népszavazás érvényességéhez szükséges számba?
– Hogyan kapja meg a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?
– Máshol szeretném megkapni a levélcsomagot, mint 2014-ben, mit tegyek?
– Mit tartalmaz a szavazási levélcsomag?
– Mi a levélszavazás menete?
– Hogyan juttathatja vissza a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?
– Biztonságos-e a levélben való szavazás?
– Aki nem kíván részt venni a népszavazáson, annak törölnie kell a regisztrációját?

 


 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Általános tudnivalók


Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”


Ki nyújtotta be a népszavazási kérdést?

A népszavazási kérdést 2016. február 24-én Magyarország Kormánya nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
A kérdés hitelesítéséről az NVB döntése itt, a Kúria határozata itt olvasható.


Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

– a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és
– a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és- a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott.

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma napi frissítéssel itt található.


Ki szavazhat az országos népszavazáson?

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki

– magyar állampolgár,
– nagykorú, azaz

— 18. életévét betöltötte, vagy
— 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és

– a bíróság nem zárta ki a választójogból.


Mennyibe kerül a népszavazás megszervezése?

A népszavazás megszervezésére az Országgyűlés 4,9 milliárd forintot különített el. A költségek nagy részét a választással kapcsolatos kellékek (pl. szavazólapok, urnák) legyártása, az informatikai és logisztikai költségek, a választási bizottság tagjainak tiszteletdíja teszi ki.

 

Tudnivalók a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára


Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

– Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

– A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

– A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.

– A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát

— magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
— magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
— magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
— fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

és

lakcímét

— lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
— fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

vagy

személyi azonosítóját

— lakcímkártyával,
— hatósági bizonyítvánnyal vagy
— személyazonosító jelről szóló igazolással.

– Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

– A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

– Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

– A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.


Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?

A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a sorba.


Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?

– A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

— Braille-írással készült értesítő megküldése,
— könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
— Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
— akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.

– A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

– Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

– A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

– Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

– A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet.

– A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.


Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

– Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel

— egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy

— fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni,

mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

– Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

– Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy itt. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

– Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.


Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!


Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

– Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

– Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

– A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.


Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de külföldön szeretnének szavazni?

– Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről itt tájékozódhat.

– A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

– A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.

A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken?

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

Mikor van a külképviseleti szavazás?

A külképviseleti szavazás idejét az alábbi táblázat foglalja össze:

földrajzi hely
az amerikai kontinensen
a közép-európai (magyar) időzónához képest -1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugat-európai, illetve nyugat-afrikai országok a közép-európai (magyar) időzónát használó, vagy az attól keletre fekvő országok
néhány ország
(példák)
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Kanada
Írország, Marokkó, Nagy-Britannia, Portugália

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dél-Afrika, Kína, Németország, Románia, Svájc, Szerbia

szavazás napja a magyarországi szavazást megelőző nap (szombat) a magyarországi szavazás napja (vasárnap) a magyarországi szavazás napja (vasárnap)
szavazás kezdő ideje helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra
szavazás záró ideje helyi idő szerinti 19 óra a közép-európai (magyar) idő szerinti 19 óra helyi idő szerinti 19 óra

Milyen sajátosságai vannak a külképviseleti szavazásnak?

– A külképviseleti szavazás előtt, a szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, magyar útlevéllel vagy magyar vezetői engedéllyel, azonban a lakcímkártya bemutatása – a belföldi szavazással ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.

– A külképviseleten történő szavazás során a szavazólapokat kötelező borítékba helyezni és a borítékot lezárni; ennek elmulasztása esetén a szavazat érvénytelen.

– Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem lehetséges.


A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?

– Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. A települések kijelölt szavazóköreiről itt tájékozódhat.

– Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját a névjegyzékbe. Ebben az esetben levélben lehet szavazni.

Kiadják-e a pártoknak a személyes adataimat?

– A népszavazási kezdeményezés szervezője, továbbá az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok a választópolgárok megkeresése céljából térítés ellenében megkaphatják a választópolgárok nevét és lakcímét.

– A választópolgárnak lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak kampánycélú kiadását. Az adatkiadás megtiltása iránti kérelmet a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

– Aki korábban (például a 2014-es választásokat megelőzően) már kérte az adatletiltást, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők (külhoni magyarok) szavazása

Részt vehetnek-e a külhoni (határon túli) magyarok a népszavazáson?

– Igen. Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy országos népszavazáson részt vegyen.

– Ezen a linken megnézheti, hány magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepel a központi névjegyzékben.

Kell-e újra regisztrálnia annak a külhoni magyarnak, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt (vagy azóta) már regisztrált?

– Nem. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt.

Meddig kérheti a választási regisztrációt az, aki még nem regisztrált?

– A választási regisztráció folyamatosan zajlik.

– Ugyanakkor a soron következő országos népszavazáson csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme 2016. szeptember 17-ig eljut a Nemzeti Választási Irodába.

Hogyan lehet kérni a választási regisztrációt?

– A kérelem benyújtható levélben vagy online.

– A kérelem levélben történő benyújtásához a választási regisztrációs kérelem letölthető innen. Ugyanitt megtalálható a kitöltési útmutató („TÁJÉKOZTATÓ a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról”), érdemes ezt is elolvasni. A honlapon angol, német és francia nyelvű tájékoztatók is segítenek.

– A kérelem színesben és a fekete-fehérben egyaránt kinyomtatható, szabadon fénymásolható.

– A kérelmet a következő címre kell eljuttatni: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország.

Milyen esetben lehet kérni a választási regisztrációt?

– A választási regisztráció feltétele a magyar állampolgárság megléte.

– A névjegyzékbe való felvételt akkor lehet kérni, ha a kérelmező

— magyar állampolgárságát

— magyar személyi azonosítóval (a magyar lakcímkártya hátoldalán található)
— érvényes magyar útlevéllel
— magyar honosítási okirattal vagy
— magyar állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni tudja

és

— Magyarországon sem lakóhellyel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
— betöltötte a 17. életévét vagy betöltötte a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének magyarországi anyakönyvezése megtörtént

és

— magyar bíróság nem zárta ki a választójogból.

– Ahhoz, hogy a választópolgár a soron következő országos népszavazáson szavazhasson, a regisztrációs kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 17-én meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodába. A regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson azonban kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.

– Az, hogy a választópolgár regisztráció útján vagy automatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hogy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást:

lakóhely tartózkodási hely névjegyzékbe vétel módja
1. magyarországi cím magyarországi cím automatikus
2. magyarországi cím nincs automatikus
3. külföldi cím magyarországi cím regisztráció
4. külföldi cím nincs regisztráció
5. nincs magyarországi cím automatikus
6. nincs nincs regisztráció
7. ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban regisztráció

 

— Például ha a választópolgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkor regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásához, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási helye (3. sor), és akkor is, ha nincs (4. sor).

— Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választópolgárnak sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs Magyarországon (6. sor), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sor).

— Nincs szükség regisztrációra, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sor), vagy ha nincs sem magyarországi, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarországi tartózkodási helye (5. sor). Ezekben az esetekben automatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője.

– Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak a soron következő népszavazás előtt már nem kell kérnie regisztrációját.

Hányan regisztráltak már a választásokra, és mit lehet róluk tudni?

– A Nemzeti Választási Iroda a honlapján napi frissítéssel teszi közzé a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, névjegyzékbe vett választópolgárok számát.

– Aki olyan országból regisztrál, ahol tiltják a kettős állampolgárságot (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna), ott az értesítési címnél a „Kettős állampolgárságot tiltó országok összesen” jelölés olvasható.

Jelenleg külföldön élek, nincs magyarországi lakcímem, de a választások előtt Magyarországra költözöm. Kell-e most regisztrálnom vagy automatikusan felkerülök a névjegyzékbe?

– Ha legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig magyarországi lakcímet létesít, nem kell regisztrálnia, automatikusan felkerül a központi névjegyzékbe.

A határon túli magyar állampolgárok száma beleszámít a népszavazás érvényességéhez szükséges számba?

– Igen. Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

— a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és
— a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok

több mint fele érvényesen szavazott.

Hogyan kapja meg a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?

– A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.

– A választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt

— az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,
— Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy
— Magyarország kijelölt külképviseletein.

A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt választási irodák címéről és nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.

Máshol szeretném megkapni a levélcsomagot, mint 2014-ben, mit tegyek?

– A választópolgár módosíthatja a szavazólap átvételének címét vagy bármilyen más, korábban megadott adatát.

– Ez a kérelem – a regisztrációs kérelemhez hasonlóan – szintén kitölthető és beadható levélben vagy itt.


Mit tartalmaz a szavazási levélcsomag?

– A választópolgárnak megküldött szavazási levélcsomag az alábbiakat tartalmazza:

— a levélben szavazás szavazólapját (mely bélyegzőlenyomat nélkül érvényes),
— a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát,
— a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot (belső boríték),
— a válaszborítékot, amelynek címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza, és díjmentesen postára adható,
— a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

Mi a levélszavazás menete?

– A levélszavazás menete a következő:

— a választópolgár a levélben szavazás szavazólapját kitölti,
— a szavazólapot beleteszi a belső borítékba,
— a belső borítékot lezárja,
— kitölti és aláírja az azonosító nyilatkozatot,
— a belső borítékot és az azonosító nyilatkozatot a válaszborítékba zárja

Érvénytelen a szavazat, ha

— ha a belső boríték vagy a válaszboríték nincs lezárva,
— az azonosító nyilatkozat nincs a válaszborítékban,
— a kis boríték nincs a válaszborítékban,
— az azonosító nyilatkozat nincs kitöltve vagy aláírva,
— az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal,
— nincs szavazólap a kis borítékban,
— a szavazólap nincs kitöltve,
— a szavazólapon nem + vagy X jellel szavazott a választópolgár,
— a szavazólapon a választópolgár az IGEN és a NEM válaszra is szavazott.


Hogyan juttathatja vissza a regisztrált választópolgár a szavazási levélcsomagot?

– A szavazási levélcsomag

— feladható postán (bérmentesítés nélkül); legkésőbb a szavazást megelőző napon (október 1., szombat) 24 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához,
— leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben, 2016. szeptember 17. és október 1. között munkanapokon, 9-16 óra között (a beregszászi, a csíkszeredai, a kolozsvári, a szabadkai és az ungvári főkonzulátus meghosszabbított ügyfélfogadással tart nyitva) vagy a szavazás napján, október 2-án,
— leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján (október 2., vasárnap) 6-19 óra között.


Biztonságos-e a levélben való szavazás?

– A levélben szavazás tisztasága – ellentétben a szavazóhelyiségben történő szavazással, ahol elsősorban a szavazatszámláló bizottság feladata a szavazás törvényességének biztosítása – a választási szervek és a választópolgár együttes felelőssége. A választópolgárnak felelős magatartást kell tanúsítania a szavazólap kitöltésekor, a szavazási iratok postázásakor.


Aki nem kíván részt venni a népszavazáson, annak törölnie kell a regisztrációját?

– Annak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak, aki a népszavazáson nem kíván részt venni, nincs teendője: nem kötelező visszaküldeni a postán megkapott szavazólapot, illetve nem kötelező elmenni a külképviseletre felvenni a szavazólapot.

– A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár bármikor kérheti törlését a névjegyzékből. Ebben az esetben a későbbi választásokon sem szavazhat (de lehetősége van bármikor ismételten regisztrálni).

 

Vissza az oldal tetejére

Megosztom a cikket

Fontos tudnivalók

Itt tekintheti meg
az átjelentkezéssel;
a mozgóurna igénylésével;
és a külképviseleten történő voksolással
és a Helyi Választási Irodával kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

 


 

Átjelentkezési kérelem (Benyújtási határidő: 2016. szeptember 30. 16.00 óra)

Aki a szavazás napján a lakcímétől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) tartózkodik, átjelentkezési kérelme alapján az általa megjelölt településnek (budapesti kerületnek) az átjelentkezéssel szavazók fogadására kijelölt szavazóhelyiségében szavazhat.

Az átjelentkezési kérelmet a következő módokon lehet benyújtani:

1) Online a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül.

2) Postai úton a kérelmet letöltve, adatokkal kitöltve, aláírva, majd a Helyi Választási Irodának címezve, a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre feladva.

3) Személyesen ügyfélfogadási időben a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, a kérelem postai úton történő benyújtásakor legyen figyelemmel arra, hogy a küldeménynek a Helyi Választási Irodához a fent megjelölt benyújtási határidőig meg kell érkeznie.

 

Az átjelentkezésről további információkat a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban talál.

 


 

Mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelem

Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogvatartása (pl.: előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt nem tud a szavazóhelyiségben személyesen megjelenni, mozgóurnát igényelhet.

Mozgóurnát igényelni:

– a Helyi Választási Bizottságtól legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig;
– a Szavazatszámláló Bizottságtól a szavazás napján (2016. október 2.) 15.00 óráig lehet.

 

A mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelmet a szavazás napját megelőzően a Helyi Választási Irodához a következő módokon lehet benyújtani:

1) Online a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül.

2) Postai úton a kérelmet letöltve, adatokkal kitöltve, aláírva, majd a Helyi Választási Irodának címezve, a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre feladva.

3) Személyesen ügyfélfogadási időben a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, a kérelem postai úton történő benyújtásakor legyen figyelemmel arra, hogy a küldeménynek a Helyi Választási Irodához a fent megjelölt benyújtási határidőig meg kell érkeznie.

 

A mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelmet a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottsághoz a következő módon lehet benyújtani:

1) Online a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül.

2) Meghatalmazott útján a kérelmet letöltve, adatokkal kitöltve, aláírva, majd a területileg illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz benyújtva.

 

A mozgóurnás szavazásról további információkat a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban talál.

 


 

Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kapcsolódó kérelem
(Benyújtási határidő: 2016. szeptember 24. 16.00 óra)

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, és a külképviselet helyiségében szavazhat. A külképviseleti szavazás részletes helyszíneit és időpontjait tartalmazó táblázatot itt töltheti le.

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet a következő módokon lehet benyújtani:

1) Online a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül.

2) Postai úton a kérelmet letöltve, adatokkal kitöltve, aláírva, majd a Helyi Választási Irodának címezve, a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre feladva.

3) Személyesen ügyfélfogadási időben a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, a kérelem postai úton történő benyújtásakor legyen figyelemmel arra, hogy a küldeménynek a Helyi Választási Irodához a fent megjelölt benyújtási határidőig meg kell érkeznie.

 

A külképviseleti szavazásról további információkat a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban talál.

 


 

Helyi Választási Iroda (HVI)

A HVI vezetője: dr. Remete Sándor jegyző

A HVI elérhetőségei:

 • e-mail: valasztas@budakeszi.hu
 • telefon: 06/23-535-710/114-es mellék
 • postacím, személyes ügyintézés: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.


Vissza a lap tetejére

Megosztom a cikket

Kapcsolódó jogszabályok

Itt tekintheti meg a népszavazáshoz kapcsolódó jogszabályokat.

 

 


 

A népszavazással kapcsolatos törvények

 

 


 

A népszavazással kapcsolatos miniszteri rendeletek

 

 


 

Megosztom a cikket

Népszavazás 2016

hirdetmény

Az országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező személyek a lakóhelyük – annak hiányában tartózkodási helyük – címe szerinti szavazókör szavazóhelyiségében élhetnek választójogukkal.
 

 • Az átjelentkezéssel, mozgóurna igénylésével, a külképviseleti névjegyzékbe vétellel és a Helyi Választási Irodával kapcsolatos fontos tudnivalókért
  kattintson ide.

  

 • A fogyatékossággal élők számára készített könnyített tájékoztatóhoz, valamint a szavazati jog gyakorlásához nyújtott segítséggel kapcsolatos fontos tudnivalókért
  kattintson ide.

  

 • A népszavazással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések megtekintéséhez
  kattintson ide.

  

 • A népszavazáshoz kapcsolódó jogszabályok megtekintéséhez
  kattintson ide.

 A népszavazással kapcsolatban további információkat a honlap felső menüsorában található “Választások” menüpontban kaphat.

 


Megosztom a cikket

Tagok

A Helyi Választási Bizottság tagjai

 

Választott tagok:

 

dr. Illiszné Kováts Ildikó (elnök)

Cseresnyés Éva (elnökhelyettes)

Nádor Tímea

Tóth Johanna (póttag)

Takács Péter (póttag)

 

 

 

Megosztom a cikket