A Városháza hírei

A túloldalra költöztették a postát

Fél éven át újítják fel Budakeszi Fő téri postahivatalát – tájékoztatott a Magyar Posta Zrt. Mire elkészül, megújult külsővel, modern, a korábbiaknál tágasabb ügyféltérrel várja majd az ügyfeleket, amivel a lakosság régi jogos igényét elégítik ki. Reményeink szerint ezzel jóval gyorsabb és ügyfélbarátabb lesz majd az ügyintézés is. Addig azonban ideiglenesen a vele szemközti Buda Takarék épületébe költözik a hivatal. Május 2-án, szerdán tehát a posta minden funkciójával együtt – korlátozás nélkül – már az új helyen, az út túloldalán nyit ki és várja az ügyfeleket. Az ideiglenes helyiség kisebb valamivel, de ez a kényelmetlenség csak addig tart, amíg az eredeti postánál a munkálatok be nem fejeződnek. A Magyar Posta Zrt. addig is az ügyfelek türelmét és megértését kéri.

Megosztom a cikket

A Képviselő Testület által elfogadott adó változtatások lényege

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy a Budakeszi Város Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartott ülésén döntött az építményadó és a telekadó rendelet 2015. január 1-től hatályos módosításáról.

Ennek értelmében az építményadóról szóló rendelet az alábbiak szerint módosul:

Az építményadó összege a lakás céljára szolgáló építmények esetén 1.100,- Ft/m2, a nem lakás céljára szolgáló építmények (kivéve garázs) esetén:   1.100,- Ft/m2.

 A garázsok adómentessége megszűnt, a fizetendő adó összege 300,- Ft/m2, mely után adókedvezmény nem vehető igénybe.

A lakcímnyilvántartás szerint Budakeszi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező adózónak a Budakeszi területén lévő maximum 2 építménye után:

–          Az Lke-6, Lke-7, Lke-8 övezeti besorolású építmények esetében 180 m2-ig 400,- Ft/m2,

–          ezen besorolású területeken kívül lévő lakás esetén 180 m2-ig 300,- Ft/m2,

–          nem lakás esetén 50 m2-ig 400,- Ft/ m2 a fizetendő adó összege.

A telekadóról szóló rendelet 2015. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

 A Képviselő testület döntése értelmében telekadó kötelezettség terhel minden belterületi és külterületi telket, kivéve a belterületen fekvő termőföldet (ha tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll), illetve a külterületen fekvő termőföldet, tanyát, a közút területét, a temetőt, víztározót, erdőt és mocsárként nyilvántartott földterületet.

A telekadó évi mértéke lakó és vegyes területen 120,- Ft/m2

Adókedvezmény illeti meg:

a lakó vagy vegyes területen lévő telke után kötelezett adóalanyt 60,- Ft/m2 mértékben, ha az adózó Budakeszin lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik. Ez a kedvezmény maximum 2 telek után vehető igénybe.

Újabb mentességek kerültek be a rendeletbe:

Mentes a telek egésze, amelynek alapterülete nem éri el a 250 m2-t, illetve 1/1 tulajdoni hányad esetén illetve több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában az a telek a telekadó megfizetése alól, melynek alapterülete a 250 m2-t meghaladja, és amely telken olyan épület áll, amelyre használatbavételi engedély, fennmaradási engedély került kiadásra vagy a használatba vétel tudomásul vétele megtörtént.

A bevallás benyújtásához szükséges nyomtatványok letölthetőek a http://varoshaza.budakeszi.hu honlapról az alábbi elérési útvonal szerint: VÁROSHÁZA/ügyintézés/ adó ügyek menüpont alatt a lap alján, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatalban az adóügyintézőtől.

A felmerülő adózási kérdésekben a Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre. (23/535-710)

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

AZ ADÓRENDELETEK LETÖLTHETŐK INNEN

Megosztom a cikket