Közszolgálattal kapcsolatos rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
29/1997. (X.15.) önkormányzati rendelet a város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről  29/1997. (X.15.) ör. 1/2007. (II. 20.) ör.
57/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a vezetői pótlék megállapításáról 57/2003. (XII. 15.) ör. 32/2004. (VI.1.) ör.
51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 51/2010. (XII. 15.) ör.
Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2003. (X. 29.) önkormányzati rendelete
4/2017. (II.28.) ör. a közszolgálati tisztviselők napjáról
19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítésérőlhttps://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/657880
Hatályát veszti  a 18/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelet.
Megosztom a cikket