építéshatóság lakóépület bejelentése

 

Lakóépület egyszerű bejelentése:

A  lakóépület építésének  egyszerű bejelentéséről (e-napló készenlétbe helyezésével történik, nem hatósági eljárás)

Tájékoztatók, kézikönyvek az egyszerű bejelentésről és az e-építési naplóról

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről, kérelemre – az építés helye szerinti illetékes elsőfokú általános építésfelügyeleti hatóság hatósági bizonyítványt állít ki és azt feltölti az elektronikus építési naplóba.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell :

– az elektronikus építési napló összesítő lapját,

– az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,

– ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint

– a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

A hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság a kiállítással egyidejűleg feltölti az elektronikus építési naplóba.

Az e-napló összesítő lapját PDF formátumban a naplóból lehet letölteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)  33/A. § (6) és (9) bekezdés rendelkezése szerint az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység megvalósulásáról hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől, melyért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről miniszteri rendelet még nem rendelkezik, így jelenleg a hatósági bizonyítványért díjat nem kell fizetni.

Tájékoztatásul:

Az e-építési napló készenlétét az – épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.

A napló készenléte a hatósági bizonyítvány feltöltésével nem szűnik meg, az építési tevékenység a készenlétbe helyezés megszüntetésével tekinthető befejezettnek.

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind a naplót, mind az építkezést ellenőrzi.

A napló készenlétét megszünteti, ha

– a napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és

– a helyszínen építkezés végzését nem tapasztalja.

A napló készenlétének megszüntetését követően a naplóba további dokumentumok feltöltésére, bejegyzések rögzítésére, e-főnapló nyitására már nincs lehetőség.

Az építésfelügyeleti hatóság amennyiben szabálytalanságot tapasztal, akkor a napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, építésrendészeti eljárást folytat le.

Ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg, akkor az építésfelügyeleti hatóság – 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint megszünteti az e-építési napló készenlétét, amennyiben kivitelezési tevékenységet nem észlel.

A Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Építésjogi és Hatósági Főosztálya által készített egyszerű bejelentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató elérhető a https://www.e-epites.hu/hirek/tajekoztato-az-egyszeru-bejelentessel-kapcsolatos-legutobbi-modositasokkal-kapcsolatban linken.

Jogszabályok: 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.),  155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet

 

 

Megosztom a cikket