lakóépület egyszerű bejelentése

Tudnivalók az egyszerű bejelentés 2019. október 24. napjától életbe lépett változásairól

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása alapján 2019. október 24-étől valamennyi egyszerű bejelentés az ÉTDR-ren (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy október 24-étől az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése már nem minősül egyszerű bejelentésnek.

A változások főleg a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából tervezett építkezéseket érintik. Így amennyiben az építtető természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani, október 24-étől nem kötelező, hanem választható az elektronikus építési napló vezetése. Fontos tudni, hogy ez a módosítás csak erre az építtetői körre vonatkozik, másoknak – így például, ha az építtető gazdasági társaság vagy más számára történik az építés – továbbra is kötelező az elektronikus építési naplót vezetni.

Az építtető érdekeit szolgálja, hogy elektronikus építési naplót ezután is bárki nyithat az építkezéséhez, és ezt érdemes megfontolni, hiszen az építési napló alkalmas arra, hogy hatósági vagy bírósági eljárásban a benne foglaltak bizonyítsák az építési folyamat során történteket.

Az október 24. napjától tett bejelentéseknél, amennyiben azt természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából teszi, a bejelentési dokumentációtól való eltérést az építtetőnek nem kell külön bejelentenie, ugyanakkor előírás, hogy az aktuális szabályoknak megfelelő kivitelezési dokumentációnak az építkezés helyszínén rendelkezésre kell állni.  Nem kötelező továbbá ezen bejelentések körében a tervezői művezetés, valamint a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás sem, ezáltal ezek hiánya nem fogja megakasztani az építkezést.

A módosítások nyomán az építtetők mostantól egy helyen megtalálhatják az egyszerű bejelentéshez szükséges dokumentumok felsorolását a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében.

Mivel az új szabályok az új bejelentésekre vonatkoznak, ezért aki az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével már megtette a bejelentést és az alapján az építési tevékenységet megkezdte, arra az október 24-e előtti szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben továbbra is az elektronikus építési naplóban „zajlik minden”, így azt kötelező vezetni, továbbra is kötelező a tervezői művezetés, a felelősségbiztosítás, és az eredeti dokumentációtól való eltérést ugyanúgy be kell jelenteni, mint korábban.

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésében a változások nem okozhatnak fennakadást, mivel a vonatkozó jogszabályok módosítása is megtörtént. Az elektronikus építési napló által kiállított visszaigazolás helyett 2019. október 24. naptól kezdve az ÉTDR által kiállított ügyféli beadvány kivonatával kell majd a jogosultságot igazolni.

Budapest, 2019. november 4.

Miniszterelnökség,
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL ÉS A VÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Felhívjuk a figyelmet, hogy előzetes egyeztetés a települési főépítésszel szakmai konzultáció keretén belül történik.

A  lakóépület építésének  egyszerű bejelentéséről (e-napló készenlétbe helyezésével történik, nem hatósági eljárás)

A bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú építésfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül.

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának (Építésfelügyelet) elérhetősége:

Cím2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon+36 23 504 128
Fax+36 23 504 120
E-mailjarasihivatal.erd@pest.gov.hu

Tájékoztatók, kézikönyvek az egyszerű bejelentésről és az e-építési naplóról

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről, kérelemre – az építés helye szerinti illetékes elsőfokú általános építésfelügyeleti hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.

Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről miniszteri rendelet még nem rendelkezik, így jelenleg a hatósági bizonyítványért díjat nem kell fizetni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell :

  • az elektronikus építési napló összesítő lapját,
  • az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,
  • ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (jelenleg nincs díja)
  • a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

155/2016. (VI. 13.)  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet szabályozza, tájékoztatásul: 

Az e-építési napló készenlétét az – épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.
A napló készenléte a hatósági bizonyítvány feltöltésével nem szűnik meg, az építési tevékenység a készenlétbe helyezés megszüntetésével tekinthető befejezettnek.
Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind a naplót, mind az építkezést ellenőrzi.
A bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében

a) az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység,
b) a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység

körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni, és azt az e rendeletben meghatározott ideig fenntartani.

Az építésfelügyeleti hatóság amennyiben szabálytalanságot tapasztal, akkor a napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, építésrendészeti eljárást folytat le.

Ha

a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik,

b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén az elkészült lakóépület hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alá esik, vagy

c) az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, és az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.

Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be (az első fokú kiemelt építésügyi hatóság, építésfelügyeleti hatósághoz – Érd), az épületet a végleges fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően lehet továbbépíteni.

A Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Építésjogi és Hatósági Főosztálya által készített egyszerű bejelentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató elérhető a https://www.e-epites.hu/hirek/tajekoztato-az-egyszeru-bejelentessel-kapcsolatos-legutobbi-modositasokkal-kapcsolatban linken.

Jogszabályok: 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.),  155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet

 

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket