építéshatóság lakóépület bejelentése

 

Lakóépület egyszerű bejelentése:

A  lakóépület építésének  egyszerű bejelentéséről (e-napló készenlétbe helyezésével történik, nem hatósági eljárás)

Tájékoztatók, kézikönyvek az egyszerű bejelentésről és az e-építési naplóról

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről, kérelemre – az építés helye szerinti illetékes elsőfokú általános építésfelügyeleti hatóság hatósági bizonyítványt állít ki és azt feltölti az elektronikus építési naplóba.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell :

– az elektronikus építési napló összesítő lapját,

– az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,

– ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint

– a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

A hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság a kiállítással egyidejűleg feltölti az elektronikus építési naplóba.

Az e-napló összesítő lapját PDF formátumban a naplóból lehet letölteni.

1. Étv. 1. melléklete szerinti igazgatás szolgáltatási díjak:

A bejelentéstől számított évek száma

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
2. 0–3 díjmentes
3. 3–4 200 000 forint
4. 4–5 400 000 forint
5. 5–6 600 000 forint
6. 6–7 800 000 forint
7. 7–8 1 000 000 forint
8. 8–9 1 200 000 forint
9. 9–10 1 400 000 forint

Tájékoztatásul:

Az e-építési napló készenlétét az – épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.

A napló készenléte a hatósági bizonyítvány feltöltésével nem szűnik meg, az építési tevékenység a készenlétbe helyezés megszüntetésével tekinthető befejezettnek.

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind a naplót, mind az építkezést ellenőrzi.

A napló készenlétét megszünteti, ha

– a napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és

– a helyszínen építkezés végzését nem tapasztalja.

A napló készenlétének megszüntetését követően a naplóba további dokumentumok feltöltésére, bejegyzések rögzítésére, e-főnapló nyitására már nincs lehetőség.

Az építésfelügyeleti hatóság amennyiben szabálytalanságot tapasztal, akkor a napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, építésrendészeti eljárást folytat le.

Ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg, akkor az építésfelügyeleti hatóság – 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint megszünteti az e-építési napló készenlétét, amennyiben kivitelezési tevékenységet nem észlel.

A Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Építésjogi és Hatósági Főosztálya által készített egyszerű bejelentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató elérhető a https://www.e-epites.hu/hirek/tajekoztato-az-egyszeru-bejelentessel-kapcsolatos-legutobbi-modositasokkal-kapcsolatban linken.

Jogszabályok: 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.),  155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet

 

 

Megosztom a cikket