építéshatóság lakóépület bejelentése

Felhívjuk a figyelmet, hogy előzetes egyeztetés a települési főépítésszel szakmai konzultáció keretén belül történik.

A  lakóépület építésének  egyszerű bejelentéséről (e-napló készenlétbe helyezésével történik, nem hatósági eljárás)

A bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú építésfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül.

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának (Építésfelügyelet) elérhetősége:

Cím2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon+36 23 504 128
Fax+36 23 504 120
E-mailjarasihivatal.erd@pest.gov.hu

Tájékoztatók, kézikönyvek az egyszerű bejelentésről és az e-építési naplóról

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről, kérelemre – az építés helye szerinti illetékes elsőfokú általános építésfelügyeleti hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.

Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről miniszteri rendelet még nem rendelkezik, így jelenleg a hatósági bizonyítványért díjat nem kell fizetni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell :

  • az elektronikus építési napló összesítő lapját,
  • az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,
  • ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (jelenleg nincs díja)
  • a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

155/2016. (VI. 13.)  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet szabályozza, tájékoztatásul: 

Az e-építési napló készenlétét az – épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.
A napló készenléte a hatósági bizonyítvány feltöltésével nem szűnik meg, az építési tevékenység a készenlétbe helyezés megszüntetésével tekinthető befejezettnek.
Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind a naplót, mind az építkezést ellenőrzi.
A bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében

a) az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység,
b) a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység

körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni, és azt az e rendeletben meghatározott ideig fenntartani.

Az építésfelügyeleti hatóság amennyiben szabálytalanságot tapasztal, akkor a napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, építésrendészeti eljárást folytat le.

Ha

a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik,

b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén az elkészült lakóépület hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alá esik, vagy

c) az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, és az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.

Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be (az első fokú kiemelt építésügyi hatóság, építésfelügyeleti hatósághoz – Érd), az épületet a végleges fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően lehet továbbépíteni.

A Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Építésjogi és Hatósági Főosztálya által készített egyszerű bejelentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató elérhető a https://www.e-epites.hu/hirek/tajekoztato-az-egyszeru-bejelentessel-kapcsolatos-legutobbi-modositasokkal-kapcsolatban linken.

Jogszabályok: 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.),  155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet

 

 

Megosztom a cikket