Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (II. 28.) Kt. határozata a VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat, az Árpád fejedelem téri iskola parkolója és a 4,6 ha-os terület feltáró útja kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat, az Árpád fejedelem téri iskola parkolója és a 4,6 ha-os terület feltáró útja (Ipoly utca, hrsz. 7908) kivitelezése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló bírálóbizottsági döntést, miszerint az eljárás eredménytelen.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket