Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (II. 28.) Kt. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket