Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Közösségi tér kerítésének újjáépítése tárgyában

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a Budakeszi, Fő utca 96. szám alatti, a Közösségi térrel határos kerítés újjáépítésére, melyre a fedezetet, bruttó 2.165.350 Ft erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Tartalékok sorából biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolása mellett – aláírja.

 

Felelős:

  • dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

  • 1. pont: azonnal
  • 2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket