Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (II. 28.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzatának a Belügyminisztérium vis maior pályázatán való részvételéről, a Kossuth utca – Erdő utca csomópont út-közműépítés során feltárt földalatti üreg okozta vészhelyzet helyreállításáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium vis maior alapjához az alábbiak szerint:

– tárgy: Budakeszi, Kossuth utca beomlott pince-partfal helyreállítása.

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vis maior pályázat mellékleteként benyújtandó iratok vonatkozásában a jognyilatkozatokat megtegye, azokat aláírja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – visszamenőleg – jóváhagyja a statikai szakvélemény elkészítését, melyre bruttó 65.000,- Ft összeget különít el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 1.3 sor Dologi kiadások, karbantartások sora terhére.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Kossuth utcai pince-partfal helyreállítására az Útkorona Kft.-vel, elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetését, a kialakult állapot helyreállítását. A bruttó 1.471.405,- Ft összeg fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 1.3 sor Dologi kiadások, karbantartások sora. A pályázati összeg a pályázat elnyerése esetén a költségek megelőlegezésére igénybe vett előirányzatokra kerüljön jóváírásra.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Útkorona Kft.-vel a vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:

  • 1.-2., 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  • 3.-4. pont:      dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

  • 1.-4. pont: azonnal
  • 5. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket