Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (II. 28.) Kt. határozata Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban beérkezett észrevételekre adott tervezői válaszokat az alábbi módosítással:

– a módosító rendelettervezet 5. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:

Az R. 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (11) Az Lke-1 és Lke-2 jelű építési övezetben, valamint az Lk1 jelű építési övezetben és az Lk2 jelű építési övezet telkein új épületeket közvetlenül az oldalhatárra el lehet helyezni.”

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos véleményezési eljárást lezárja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a véleményezési anyag – tervezői válasz szerinti – javításáról, majd az állami főépítésznek – végső szakmai véleményezésre történő – megküldéséről.

Felelős:

  • dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

  • 1.-2. pont: azonnal
  • 3. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket