Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi Budaörsi út – Patak utca találkozásánál lévő Budakeszi 2737, 2738 ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (I. 31.) Kt.
határozata Budakeszi Budaörsi út – Patak utca találkozásánál lévő Budakeszi 2737, 2738 ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 2737, 2738 helyrajzi számú földrészletek (természetben a Budaörsi út – Patak utca találkozásánál lévő ingatlanok) telekalakítását a Takács Nándor földmérő mérnök (1645/2000) által készített 16/2018 munkaszámú és 1955/2018. számon záradékolt E-45/2018. számon előzetes nyilvántartásba vett változási vázrajz szerint és felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének kérelmezésére.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti döntés végrehajtásához szükséges eljárás megindításáról és felhatalmazza az eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 8 napon belül
Megosztom a cikket