Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Budakeszi 3107/1, 3107/2, 3107/3, 3109, 3110, 3206, 3207 és 3210 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről és településrendezési szerződésről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési szerződést köt a 312/2015. (VII. 28.) Kt. határozattal elfogadott mintaszerződésnek megfelelően Mórádi Gábor résztulajdonában lévő, Budakeszi 3107/1, 3107/2, 3107/3, 3109, 3110, 3206, 3207 és 3210 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1. pontban meghatározott ingatlanokra készített telepítési tanulmánytervet.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárását megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az 1. pontban meghatározott ingatlanok területét.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt területre vonatkozóan az árajánlat bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg:

– KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Bp., Üllői u. 455.)

– CompArt Stúdió Kft. (Bp. Bécsi út 88-90.)

– PestTerv Kft. (Bp., Kőfaragó u. 9.)

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására a pénzügyi fedezetet a kérelmező Mórádi Gábor biztosítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési szerződés aláírását követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlanok tulajdonosaival kötendő településrendezési szerződéshez az alábbi, további feltételeket szabja:

Az Önkormányzat vállalja, hogy:

– tárgyi területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítását elindítja, lefolytatja,

A tulajdonosok vállalják, hogy:

– a tulajdonukban álló ingatlanból a szabályozás miatt szükséges területet térítésmentesen átadják az Önkormányzatnak,

– a 3110 hrsz-ú ingatlan Árnyas utcával határos részén a szükséges támfalat, kerítést kiépíti az Önkormányzat által ismertetett és véglegesített csapadékvízrendezési szempontok figyelembevételével.

 

Felelős:

 • dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

 • 1.-3., 4., 6., 8. pont: azonnal
 • 5. pont: a döntést követő 8 napon belül
 • 7. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket