Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (II. 28.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket