Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019. (II. 28.) Kt. határozata Budakeszi Városban közművelődési területen dolgozók részére a Magyar Kultúra Napja alkalmából adandó juttatásról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 4, valamint az Erkel Ferenc Művelődési Központ 6 dolgozója, valamint 3 technikai dolgozó részére nettó 10.000 Ft összegű, mindösszesen nettó 130.000,- Ft értékben ajándék utalványt ad, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. rendelet 2. melléklet Kiadások 1.1 Személyi juttatásai sora, valamint az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az utalványok beszerzésére.

 Felelős:

  • 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  • 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

  • 1-2. pont: azonnal
Megosztom a cikket