Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2019. (II. 28.) Kt. határozata a József Attila utcában forgalomlassító küszöb elhelyezéséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a Budakeszi, József Attila utca 1. számtól, a Márity László utca kereszteződéséig tartó útszakaszon csavarozással rögzített forgalomlassító küszöb elhelyezését.
  1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az ÉP-TOTÁL Kft.-vel 2018. november 12. napján megkötött, mérnöki tanácsadás, szakértői tevékenység ellátása tárgyú vállalkozási keretszerződés keretében intézkedjen, hogy az ÉP-TOTÁL Kft. adjon állásfoglalást a forgalomlassító küszöbök elhelyezésével szükségessé váló forgalomtechnikai intézkedésekről, a forgalomlassító küszöbök számáról, pontos helyéről, típusáról, várható költségigényéről.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ÉP-TOTÁL Kft. állásfoglalását a beérkezését követő a soron következő munkarend szerinti Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

 

Felelős:

  • 1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  • 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

  • 1. pont: azonnal
  • 2. pont: 2019. március 20.
  • 3. pont: az állásfoglalás beérkezését követő soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
Megosztom a cikket