Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2019. (II. 28.) Kt. határozata a 2017-2019 évi felülvizsgálati ciklusra szóló zajcsökkentési intézkedési terv elfogadásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017-2019 évi felülvizsgálati ciklusra vonatkozó zajcsökkentési intézkedési tervet a melléklet szerinti tartalommal.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse dr. Bite Pálné ügyvezetőt.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: a döntést követő 5 napon belül

Megosztom a cikket