Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2019. (II. 28.) Kt. határozata az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez való hozzájárulásról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.- Ft támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzata részére az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez való hozzájárulásként.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségek fedezetét Budakeszi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 11. számú melléklete Fejlesztési tartalék sora terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket