Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019. (II. 28.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzata és a Koszti Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megkötött ingatlan bérleti szerződés módosításáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad Koszticza László, a Koszti Invest Kft. ügyvezetője kérelmének és hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a Koszti Invest Kft. között 2018. július 19. napján létrejött bérleti szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„3.1. A Felek a bérlemény bérleti díját – 50 év határozott időre – bruttó 60.000.000,-Ft azaz bruttó hatvanmillió forint összegben határozzák meg. Bérlő a szerződés hatályba lépéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2019. június 30-ig értesíti Bérbeadót. Bérlő a szerződés hatályba lépését követően a Bérbeadó által kiállított, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 30 napos fizetési határidőt tartalmazó számla ellenében köteles a bérleti díj teljes összegét megfizetni.”

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés-módosítást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket