Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokra vonatkozó Telepítési tanulmánytervet.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárását megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az 1. pontban megjelölt ingatlanok területét.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1. pontban foglalt területre vonatkozóan, a településrendezési eszközök módosítása érdekében az árajánlat bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg:

– KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Bp., Üllői u. 455.)

– CompArt Stúdió Kft. (Bp. Bécsi út 88-90.)

– PestTerv Kft. (Bp., Kőfaragó u. 9.)

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 1. pontban meghatározott területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-3 és 5. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
  2. pont: a döntést követő 45 napon belül
Megosztom a cikket