Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Budakeszi külterület, 0103/599 és 0103/598 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 467/2018. (XI. 29.) Kt. határozat módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 467/2018. (XI. 29.) Kt. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a telekalakítások során kialakítandó út területét tulajdonba veszi azzal a feltétellel, hogy az út és a közművek terveztetésének és kiépítésének a költségeit a tulajdonos, kérelmező Martin József Gyula és Kövesdiné Martin Nóra viseli.”

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket