Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Budakeszi külterület, 0103/599 és 0103/598 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlanokra készített telepítési tanulmánytervet.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárását megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlanok területét.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt területre vonatkozóan az árajánlat bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg:
 • KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Bp., Üllői u. 455.)
 • CompArt Stúdió Kft. (Bp. Bécsi út 88-90.)
 • PestTerv Kft. (Bp., Kőfaragó u. 9.)
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2. pontban meghatározott területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására a pénzügyi fedezetet a kérelmező Martin József Gyula és Kövesdiné Martin Nóra biztosítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési szerződés aláírását követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlanok tulajdonosaival kötendő településrendezési szerződéshez az alábbi, további feltételeket szabja:Az Önkormányzat vállalja, hogy:
 • tárgyi területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítását elindítja, lefolytatja,
 • a belterületbe vonási eljárást a Földhivatalnál elindítja.

A tulajdonosok vállalják, hogy:

 • a tulajdonukban álló ingatlanból a szabályozás miatt szükséges területet térítésmentesen átadják az Önkormányzatnak,
 • a Földhivatal eljárási költségeit, valamint a földvédelmi járulékot megfizetik,
 • a terület feltárásához szükséges út és közműhálózat terveztetését és kivitelezését elvégezteti.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3., 5. és 7. pont: azonnal 4. pont: a döntést követő 8 napon belül 5. pont: a döntést követő 30 napon belül

Megosztom a cikket