Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokkal kapcsolatban

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítását oly módon, hogy önálló lakóépület építésére is lehetőség legyen, az alábbi feltételekkel:

  • épületet elhelyezni csak 500 m2 feletti meglévő ingatlanon lehet, ahol meglévő ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás mai napi állapotát (a határozat meghozatalának napja) kell mérvadónak tekinteni,
  • 500 – 1500 m2 közötti teleknagyságon 1 db lakás helyezhető el, 1500 m2-es, illetve 1500 m2 feletti ingatlanon 2 db lakás.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a településrendezési eszközök módosításakor

Megosztom a cikket