Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Mosolyvár Közhasznú Alapítvány székhelyhasználatának engedélyezéséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2. (Hrsz.: 2411) ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a tárgyi ingatlant a Mosolyvár Közhasznú Alapítvány székhelyként ingyenesen használja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat tanuk mellett történő aláírására.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az érintettek részére küldje meg. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 2.-3. pontok: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket