Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (II. 28.) Kt. határozata a 2019/2020-as nevelési évre szóló óvodai-bölcsődei beiratkozásról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:május 6-án és május 7-én 8.00-17.00 óráig, továbbá május 8-án 8.00-12.00 óráig (minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen)
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:május 6-án és május 7-én 8.00-17.00 óráig, továbbá május 8-án 8.00-12.00 óráig (minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen)
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az érintett intézményvezetőket, hogy az önkormányzati GDPR szakértő bevonásával járjanak el a jelen előterjesztés és a hatályos jogszabályok szerinti eljárásrend meghatározása (beiratkozás menetének előkészítése), a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai-bölcsődei beiratkozáshoz használt egységes szerkezetű felvételi nyomtatványok, valamint a fenntartói közlemény, hirdetmény szövegének elkészítése érdekében.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontok szerinti döntésről az intézményvezetőket értesítse, és gondoskodjon a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény a www.varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő megjelentetéséről.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3. pontok: azonnal 4. pont: legkésőbb 2019. március 20. napjáig

Megosztom a cikket