Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2019. (II. 28.) Kt. határozata foglalkozás-egészségügyi szakellátás megkezdéséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a foglalkozás-egészségügyi szakellátás beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződés(ek) előkészítésére.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szakellátást biztosító, a szakorvossal megkötendő szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket