Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2019. (II. 28.) Kt. határozata az Egészséges Budakesziért Alapítvány létrehozásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budakeszi Önkormányzat az Egészséges Budakesziért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) alapító tagja legyen.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Alapítvány székhelyének a 2092 Budakeszi, Fő u. 179. szám alá történő bejegyzéséhez.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány alapításához 100.000.- Forint vagyoni hozzájárulást biztosít. A vagyoni hozzájárulás fedezetét az önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének a 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai sorának terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy járjon el az Alapítvány alapító okiratának elkészítése érdekében.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapítvány alapító okiratát és a vonatkozó dokumentumokat ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.
  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító, az Alapítvány Kuratóriumába az alábbi tagokat választja: Bakács Bernadett alpolgármester elnök, valamint Dr. Kaszás Nóra háziorvos (1) Dr. Pócza Péter BEK igazgató (2) tagok.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntést követően intézkedjen az Alapítvány bejegyzése érdekében.

 

Felelős:     1.-2. és 4.-7. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket