Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Budakeszi Védőnők 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi Védőnők 2018. évi beszámolóját. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: azonnal

Megosztom a cikket