Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2019. (II. 28.) Kt. határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosításáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Alapító okirat Módosító okirata és az Egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására.
  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést követően intézkedjen a Magyar Államkincstár felé a szükséges átvezetések (törzskönyvi kivonat) megtétele érdekében, és bejegyzést követően az Erkel Ferenc Művelődési Központ is értesüljön a változásról.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket