Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2019. (II. 14.) Kt. határozata a Budakeszi, 2285 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Tornacsarnok épületére vonatkozó szakértői vizsgálat megrendeléséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tartószerkezeti szakértői vizsgálatot rendel meg a Budakeszi, 2285 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Tornacsarnok épületére vonatkozóan, melyre bruttó 400.000.- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló …/2019. (II. …) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. ponthoz kapcsolódó árajánlat-bekérőt az alábbi szakértőknek küldje meg:
  • Dr. Draskóczy András (2092 Budakeszi, Kossuth köz 11.)
  • Bánhidi Lászlóné (2092 Budakeszi, Rákóczi utca 20.)
  • Kolozsi Gyula (2092 Budakeszi, Barackvirág utca 8.)
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértővel történő szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 5 napon belül
Megosztom a cikket