Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2019. (II. 14.) Kt. határozata a „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz a nyomvonallal érintett 074/92., 074/100. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az érintett területrészek használatba/vagyonkezelésbe vételéről a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semperger Andrea értékbecslővel megkötött vállalkozási keretszerződés alapján megrendeli az érintett földrészletek önkormányzati haszonbérbe/vagyonkezelésbe vételi részei értékének megállapítását. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket