Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés tervezésének kiemelt kérdéseiről

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés tervezésének kiemelt kérdéseiről

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhívja Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbi pontok figyelembevételével állítsa össze és terjessze elő:

 

 1. a) Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi beruházásait az alábbi táblázat alapján szerepeltesse:

 

 

Beruházás Összeg

(bruttó Ft)

Budakeszi városközpont ingatlan felvásárlások 25 000 000
Kerekmező iskola építés 266 000 000
Mosolyvár Bölcsőde bővítés
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114
247 000 000
Mosolyvár Bölcsőde udvari játékok 2 500 000
Közlekedésfejlesztési pályázat
VEKOP-5.3.2-15-2016-00032
106 500 000
Pest megye útépítés 104 000 000
Vállalkozói park 250 000 000
Budakeszi HRSZ 7908 út építése 40 000 000
Budakeszi Bölcsőde felújítás
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115
43 000 000
PM_Csapadékvíz pályázat 428 000 000
Egészséges Budapest Program eszközfejlesztés 71 304 000
Közvilágítási fejlesztés II. ütem 47 500 000
Régi szennyvíztelepe rekultiváció 353 759 000
Budakeszi Polgármesteri Hivatal légtechnikai rendszer kiépítés 12 700 000
PM_Csapadékvíz pályázat 2019 önrész 5 000 000
Összesen: 2 002 263 000

 

 

 

 

 1. b) A Budakeszi Egészségügyi Központot önálló intézményként kerüljön feltüntetésre a költségvetési rendeletben.

 

 1. c) A Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítéséhez kapcsolódóan 2019. szeptember 1-től kerüljön betervezésre a feladat ellátásához szükséges dolgozói létszám.
 2. d) A 2019. évben az ellátottak pénzbeli hozzájárulására fordítható összeget (szociális keret) 17 000 000,- Ft-ban határozza meg.

 

 1. e) A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatását 210 000 000,- Ft-ban határozza meg.

 

 1. f) A költségvetési tartalékok összegét az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 

 

Tartalék jogcím Összeg

(Ft)

Városi rendezvények 7 000 000
Polgármesteri keret 2 000 000
Általános tartalék 10 000 000
Általános fejlesztési tartalék alap 40 000 000
Útépítési alap 17 000 000
Temető fejlesztési alap 14 000 000
Közbiztonsági alap 1 500 000
Egészségügyi fejlesztési alap 2 000 000
Lakossági járdda 5 000 000
Lakásfenntartás 2 000 000
Környezetvédelmi alap 4 500 000

 

 

 1. g) A 2019. évi költségvetés keretében címkézett összegben a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 3 000 000,- Ft összegű támogatásban részesül.

 

 1. h) A 2019. évi civil pályázatok támogatására elkülönített keret 4 000 000,- Ft.

 

 1. i) A BURSA ösztöndíj támogatásának 2019. évi mértéke 1 600 000,- Ft.

 

 1. j) Budakeszi Város Német Önkormányzatának 2019. évi támogatását az egyes felhasználási célok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

Jogcím Összeg

(Ft)

BVNÖ működési támogatás 4 000 000
Tájház működési támogatása 2 000 000
Tarkabarka Kunterbunt Óvoda működési támogatása 24 000 000

 

 1. k) Önkormányzat a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekben az alábbi az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre azzal, hogy az elkészült értékbecslésre vonatkozó értéken kerüljenek a költségvetésbe betervezésre:
 2. 2092 Budakeszi, Erdő utca 101. – Hrsz. 899.
 3. 2092 Budakeszi, Erdő utca 70. – Hrsz. 959.
 4. 2092 Budakeszi, belterület Hrsz. 2405 (Mol benzinkút telke)
 5. 2092 Budakeszi Fő utca 260. – Hrsz. 811/2
 6. 2092 Budakeszi, külterület 0200/111, 0200/112, 0200/113

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: a költségvetés összeállításáig

Megosztom a cikket