Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj támogatásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj támogatásáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 5 évben 200.000.- Ft/év összegű támogatással járul hozzá a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj-alaphoz, és egyben felkéri a Budakeszi Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti megállapodásból fakadó költségeket az Önkormányzat adott évi költségvetésének összeállítása során a kiadások körébe tervezze be.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről az Alapítványt tájékoztassa.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: az Önkormányzat adott évi költségvetésének elfogadása

2.-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket