Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel, az Ép-Totál Kft-vel a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítésére a tervezési szerződést 960.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.219.200,- Ft összegben ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:     1. pont:Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket