Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Városközpontban felállított ideiglenes jégpálya üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi Városközpontban felállított ideiglenes jégpálya üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és az ideiglenes jégpályát üzemeltető Négy Évszak Sportiskola Kft-vel kötött vállalkozói szerződést meg kívánja hosszabbítani a heti elszámolás keretében legfeljebb 2019. március 1-ig.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés módosítást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja és az időjárás függvényében döntsön a jégpálya üzemeltetéséről.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a szükséges fedezetet biztosítja a szerződés módosításával kapcsolatban.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket