Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (I. 31.) Kt. határozata a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervéről

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervét.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket