Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (I. 31.) Kt. határozata a polgármester 2018. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a polgármester 2018. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester beszámolóját a 2018. évi szabadságának felhasználásáról.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket