Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Nagy Gáspár Városi Könyvtár státusbővítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Nagy Gáspár Városi Könyvtár státusbővítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár melléklet szerinti szakmai értékelését.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetőjének az állományi létszám 1 fővel történő növelésére vonatkozó kérelmét.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a létszám növelését tervezze be.

Felelős:     1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

Megosztom a cikket