Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (I. 31.) Kt. határozata Biecz partnervárossal testvérvárosi szerződés megkötésének kezdeményezéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Biecz partnervárossal testvérvárosi szerződés megkötésének kezdeményezéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja együttműködési szándéknyilatkozat és testvérvárosi szerződés megkötésének kezdeményezését Biecz partnervárossal.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy hivatalos levélben kezdeményezze a testvérvárosi szerződés megkötését Biecz parnervárossal.

 

Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 10 napon belül
Megosztom a cikket