Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi 811/2 hrsz.-ú ingatlan egy része értékesítésének feltételeiről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi 811/2 hrsz.-ú ingatlan egy része értékesítésének feltételeiről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 811/1 hrsz.-ú és 811/2 hrsz.-ú ingatlanok területrészeinek cseréjéhez szükséges geodéziai felmérést, értékbecslést készíttet.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 811/1 hrsz.-ú és 811/2 hrsz.-ú ingatlanok területrészeinek cseréjéhez szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat elkezdje és lefolytassa.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére bruttó 250.000.- Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (értékbecslés, geodézia, földhivatal) megfizetésére.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: a döntést követő 15 napon belül

  1. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket