Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Kilátó utcában, a 6311 és 6312 hrsz. ingatlanok határvonalánál elhelyezett közvilágítási aktív elem átadás-átvételéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Kilátó utcában, a 6311 és 6312 hrsz. ingatlanok határvonalánál elhelyezett közvilágítási aktív elem átadás-átvételéről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megvalósulást követően, a melléklet szerinti megállapodás elfogadásával térítésmentesen tulajdonba és üzemeltetésre átveszi a Kilátó utcában, a 6311 és 6312 hrsz. ingatlanok határvonalánál elhelyezett közvilágítási aktív elemet.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket