Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között Konzorciumi Megállapodás aláírásáról a Budakeszi, Széchenyi utca és József Attila utca ivóvízvezetékek cseréje ügyében pályázaton való indulás céljából

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között Konzorciumi Megállapodás aláírásáról a Budakeszi, Széchenyi utca és József Attila utca ivóvízvezetékek cseréje ügyében pályázaton való indulás céljából

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumi keretek között pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című felhívás keretében a mellékelt szerződésben leírt tartalommal. A pályázat benyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt., mint Konzorciumvezető feladata.

 

  1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnal

Megosztom a cikket