Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi 2344 hrsz.-ú ingatlan egy része értékesítésének feltételeiről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi 2344 hrsz.-ú ingatlan egy része értékesítésének feltételeiről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékbecslést készíttet a Budakeszi 2344 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi József Attila utca – Felkeszi utca sarkán lévő ingatlan melléklet szerinti 129 m2-es területrész építési övezeten belüli lakóterületi besorolására vonatkozóan Ft/m2 áron meghatározva.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő Budakeszi Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) módosítása során vizsgálja meg a Budakeszi belterület, 2344 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó módosításával kapcsolatos szabályozási teendőket.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth Jenőt (2092 Budakeszi, Felkeszi u. 2.), hogy az elkészült értékbecslést követően tegyen vételi szándéknyilatkozatot a Budakeszi 2344 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi József Attila utca – Felkeszi utca sarkán lévő ingatlan melléklet szerinti 129 m2-es területrészre vonatkozóan.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a HÉSZ következő átfogó módosításakor
  2. pont: értékbecslést követő 30 nap
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket