Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzata és az Age Quod Agis Kft. között kötendő vállalkozási szerződésről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi Város Önkormányzata és az Age Quod Agis Kft. között kötendő vállalkozási szerződésről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződést köt az Age Quod Agis Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 48/a., adószám: 12979662-2-13, képviseli Koós Hutás Katalin ügyvezető igazgató) Budakeszi Város kiemelt eseményeiről szóló tájékoztató anyagok, cikkek, sajtóközlemények megjelentetésére a Buda környéki Iránytű című közéleti lapban hat alkalommal, megjelenésenként 118.110 Ft + ÁFA, azaz bruttó 150.000 Ft/alkalom összegben, amelynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási díjat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállításakor a kiadások körébe tervezze be.

 

Felelős:     1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: 2019. február 1.
  2. pont: az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket