Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Budakeszi Város Német Önkormányzatával 2018. január 29-én megkötött együttműködési megállapodást és azt 2019. január 31-i hatállyal hatályon kívül helyezi.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 2019. február 1. napjával kezdődően együttműködési megállapodást köt Budakeszi Város Német Önkormányzatával.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti együttműködési megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

 

Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

  1. pont: döntést követő 5 napon belül
Megosztom a cikket