Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottságok 2019. évi munkatervét.

 

Felelős:     1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: bizottsági elnökök

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: 2019. február 28.
Megosztom a cikket