Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2019. (I. 31.) Kt. határozata a BVV Kft. 2019. évi I-III. támogatási szerződésének módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a BVV Kft. 2019. évi I-III. támogatási szerződésének módosításáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi I-III. hónapra vonatkozó támogatási szerződésébe foglalt összeget bruttó 6.924.588,- Ft-tal megemeli a felmerült költségeinek fedezeteként, melyet 2019. február hónapban egyedi támogatás formájában ad át.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítását ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

 

Felelős:     1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
  2. pont: 2019. évi költségvetés elfogadása
Megosztom a cikket