Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (I. 31.) Kt. határozata a bölcsődék 2019. évi nyári zárva tartásának tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a bölcsődék 2019. évi nyári zárva tartásának tárgyában

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde és a Mosolyvár Bölcsőde nyári szünetben esedékes zárva tartásának rendjét.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a bölcsődék vezetőit értesítse, és gondoskodjon annak a www.varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő megjelentetéséről.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: 2019. február 15.
Megosztom a cikket