Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Mosolyvár Bölcsőde villamos energia kapacitás bővítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Mosolyvár Bölcsőde villamos energia kapacitás bővítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mosolyvár Bölcsőde villamos energia kapacitásának 3×100 A-re történő bővítését.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti villamos energia kapacitás biztosítására az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a vonatkozó hálózathasználati szerződést, valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel a kereskedelmi szerződést kösse meg.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mérő és fogadási hely kiépítésére vonatkozó ajánlatkérést az alábbi cégek részére küldje meg:

 

– Omexom Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.),

– Best-Vill 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó utca 2-6.),

– Ballószegi Miklós egyéni vállalkozó (1224 Budapest, VI. utca 20.)

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. és 2. pont szerinti munkák fedezetére bruttó 883.320,- Ft-ot biztosít. A beruházás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetése.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 5. pont szerinti összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:      1.-5 pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

6 pont: dr. Szelenczy Gabriella

Határidő: 1. és 5. pont: azonnal

  1. pont: a szerződések előkészítését követő 15 napon belül
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül
  3. pont: a döntést követő 30 napon belül
  4. pont: a 2019. évi költségvetés tervezése

 

Megosztom a cikket